Vrátenie tovaru

 
 
 
Úvod > Vrátenie tovaru > Vrátenie tovaru
 

Vrátenie tovaru

 

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok môže oprávnená osoba odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od obdržania zásielky. Vrátený produkt nemôže byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania (napr. skúšanie, kontrola tovaru,...).

Na účel vrátenia tovaru môže kupujúci použiť vzorový Formulár na odstúpenie kúpnej zmluvy

Pierson s.r.o. môže zadržať výplatu platby kupujúcemu až do vrátenia zásielky na adresu predávajúceho. Čiastka za vrátený produkt bude do 15 dní poukázaná bankovým prevodom na účet kupujúceho v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.